Contact Us

Please send all your questions or feedback to principal@pittsburghchineseacademy.org

Principal                   Chang Shu        
Vice Principal            Hongyan Sun

Board of Directors
Julie Xing Munsick                   President
Susan Zhang                         Secretary                 
Xiaomin Wu                          Treasurer
Tracy Mitchell
Heidi Zhang
Shupin Liu
Zeyu Su


PCA Advisory Board
Pier Lee                      Peters Township Public Library Director Emeritus
Yi Hu                          Former Board Member
Machi Simon               Former Board Member
Xiuman Zhu                Former Principal